Prax

Prax – na spoločnej ceste

Hľadáš práve miesto, kde by si načerpal sily? A chceš sa pritom naučiť niečo zaujímavé z oblasti práce s mládežou alebo poľno­hospodárstva? Potre­buješ kresťanské spolo­čenstvo alebo harmono­gram dňa? Sme otvorení mladým ľuďom v naj­rôznejších životných situáciách. Radi Ťa budeme sprevádzať na kratšom či dlhom úseku života. Dĺžku a ciele pobytu si zadefinu­jeme spoločne.

Čo praxou u nás získaš?

  • Duchovný rast – zaži každý deň autentické kresťanstvo.
  • Praktické zruč­nosti – vďaka našej mnoho­strannej činnosti vieme sprostred­kovať skúse­­nosti a vedo­mosti v rôznych oblastiach.
  • Sociálnu kompetenciu – vyskúšaj si život v komunite – nauč sa komunikovať, riešiť konflikty a byť ohľaduplný vo vzájomných vzťahoch.

Ďalšími možnosťami praxe sú:

  • Absolventská prax – polročná výpomoc v našom centre vhodná pre absolventov škôl; prax je finančne podporovaná štátom;
  • „Dom na polceste“ – podľa možností a kapacity ponúkame touto formou prí­ležitosť zažiť v Prameni určitý čas intenzív­­­neho osob­ného sprevádz­ania, ako aj získať pomoc pri zaradení sa do spolo­­čenského alebo pracovného života.

„Prameň na Súši – miesto plne vystihujúce svoj názov. Miesto, kde môžem prísť a načerpať sily, ale aj zažiť trochu pokoja v tomto uponáhľanom svete. Pre mňa osobne znamená Prameň veľa. Pri práci na záhrade som sa naučil mnoho rôznych užitočných veci (aj to, že treba používať obe ruky). Ale to, čo považujem za najdôležitejšie v tomto centre, sú ľudia. Nie dokonalí, ale vďaka Pánovi Ježišovi vzďaľujúci sa od hriešnosti. Ochotní sa porozprávať a modliť sa. Hocikedy, keď som teda prišiel do Prameňa, tak vždy som tu našiel tieto dve veci – dobrú fyzickú prácu a ľudí kráčajúcich s Pánom Ježišom každý deň.”
Adam, 27 rokov


Duchovne načerpať

Sabatical

Zastaviť sa z kolotoča bežného života a „osviežiť sa“ v Tvojej službe pre Božie kráľov­stvo uprostred peknej prírody, v jedno-duchosti a srdeč­nosti, s prí­ležitostnou pomocou v centre.

Aj kresťan má niekedy slabú chvíľku, keď potrebuje pomoc spoločenstva. To som počas troch týždňov zažil v Prameni na Súši.

  • Cez spoločné stolovanie – 3x denne pri prestretom stole, keď sa nikdy nezabudlo, komu máme byť za tie dary vďační
  • Cez spoločnú prácu – tá pomohla nielen k iným myšlienkam, ale aj k tomu, že môžem byť užitočný.
  • Cez spoločenstvo pri Božom slove a modlitbách – ráno aj večer sme šli do hĺbky knihy Józue. Stačilo len byť ticho a prijímať to Božie slovo, ktoré konalo to, na čo ho Boh poslal.

Miro, 39 rokov, evanjelický farár

Nanovo sa nadýchnuť

Stráviť s nami niekoľko hodín alebo dní, povzbudzovať sa navzájom, prakticky si pomáhať a vzájomne sa posilňovať na modlitbách a pri zdieľaní.

Návrat hore